shape
shape

I Agency
Бизнесийн өсөлтөд чиглэсэн зөвлөх үйлчилгээ

Мэдээлэл Холбогдох
images_not_found
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид таны бизнесийг өнгөлнө.

Бид хэрхэн бизнес эрхлэх, амжилттай явах, ашигтай ажиллах талаар зөвөлгөө өгдөг. Бид таны бизнесийг хэрхэн өнгөлөг явах талаарх зөвөлгөөг өгөх болно.

Холбогдох

Нууцыг чанд хадгална.

Таны бизнесийн санаа, байгууллагын нууцыг чанд хадгална.

Бүтээлч санаа

Хэрхэн бүтээлчээр бизнесээ өргөжүүлэх талаар зөвөлгөөг өгнө.

Уян хатан

Таны бизнесийг хөл дээрээ бостол бид хөлсөө авахгүй.

БИДНИЙ ТУХАЙ

Шилдэг Дижитал Зөвлөх
байгууллага

2009 оноос хойш

Бид 2007 оноос хойш үйл ажиллагаагаа эрчимтэй явуулсаар ирсэн. 2009 оноос хойш 12 жилийн турш шилдэг дижитал зөвлөх байгууллагаар тодорч байна.

Бизнес хэрхэн эрхлэх, хэрхэн ашигтай ажиллах, бизнес эрхлэх талаарх хууль ямар байдаг гэх мэт бүхий л талын зөвөлгөөг өгөх болно.

Дэлгэрэнгүй
photo
bg-shape
үйлчилгээ

Үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй

Бид ямар ямар үйлчилгээг хэрхэн явуулдаг
талаарх дэлгэнгүй мэдээлэл

Цахим орчны зөвөлгөө

Техник технологи хөгжиж байгаатай холбогдуулан, цахим орчинд хэрхэн бизнесээ суртчилах зөвөлгөө

Бизнес төлөвлөгөө

Хэрхэн төлөвлөгөө гаргах, ажилчидаа удирдах, үр бүтээлтэй ажилуулах, төлөвлөгөөгөө хэрхэн биелүүлэх талаарх

Бүтээлч стратэги

Бүтээлчээр хэрэглэгчид татах, олон үйлчилүүлэгчтэй болох, давтагдашгүй санаа олох талаарх зөвөлгөө

images_not_found

Тренд

Тренд хэрхэн явагддаг, түүнийг дагах, бизнестээ ашиг авчирах, бүтээгдэхүүнээ тренд болгох талаарх зөвөлгөө

Хууль зүй

Э-Баримт хэрхэн явагддаг, татвар, нийгмийн даатгал, бизнес эрхлэх талаар хууль зүйн орчины талаарх зөвөлгөө

Суртал ухуулга

Олон хэрэглэгч татахын тулд бизнесээ хэрхэн суртчилах, үр ашигтай суртчилгаа байршуулах талаарх зөвөлгөө

1200+
Амжилттай бизнес
2354+
Үйлчилүүлэгч
3299+
Аяга кофе
101+
Шагнал
БЛОГ МЭДЭЭ

шинэ мэдээ мэдээлэл

Бид өдөр болгон бизнес эрхлэлтийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, блог оруулдаг.

ЗАХИДАЛ

Э-мэйлээрээ Бүртгүүлээд урамшуулалын мэдэлэл авах